הורה\מלווה נוסף

בנוסף למלווה הקיים הכלול בכרטיס ההצגה.

  • ילד – מגיל חצי שנה ועד גיל 6 כולל.